Transfery i obrotnice

Transfery i obrotnice służą do zmiany kierunku przemieszczania się transportowanego ładunku lub skierowanie ładunku na inną linie transportową. Obrotnice dodatkowo umożliwiają, jeśli wymaga tego proces technologiczny, obrócenie ładunku wokół pionowej osi (specjalny rodzaj obrotnic umożliwia obrót ładunku wokół osi poziomej).

Obrotnice są to samodzielne urządzenia realizujące obrót ładunku poprzez zastosowanie mechanizmu obrotowego, do którego przytwierdzony jest przenośnik. Na obrotnicach może być zabudowany każdy rodzaj przenośnika poziomego tj. łańcuchowy, rolkowy, paskowy, taśmowy itp. Obrotnice mogą realizować obrót w zakresie 90-360 stopni.

Transfery mogą występować jako samodzielne urządzenia lub być zabudowane na innych przenośnikach. Zmiana kierunku ruchu ładunku na transferach realizowana jest poprzez jego uniesieniu (opuszczeniu) z przenośnika realizującego ruch pierwotny na np. cięgnach łańcuchowych i przemieszczeniu go w kierunku prostopadłym do ruchu pierwotnego.

Uniesienie (opuszczenie) może być zrealizowane poprzez:

  • układ mimośrodów (mechanicznie),
  • układ pneumatyczny,
  • układ hydrauliczny.

Wybór optymalnego rozwiązania zależy od warunków pracy – natężenie pracy, masy ładunku, dostępności sprężonego powietrz itp.